Конференції

Збереження стехіометрії титанату барію при металізації та пайке BaTiO3-кераміки у вакуумі

Т.В.Сидоренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/295

Анотація

Була випробувана технологія капілярного просочення свинцю і індія через титановий порошок. Використаний порошок, тільки що приготований відпалом TiH у вакуумі при 700о С. Для свинцю температура металізації склала 500о С, для індію — 450о С. Також капілярним просоченням індія були отримані спаї BaTiO3-кераміки зі сталлю, міцність склала 20 МПа. У дослідах з індієм титанат барію зберіг стехіо-метрічній склад.