Конференції

ІММОБІЛІЗАЦІЇ НАНОСРІБЛА НА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТРИЦЯХ РІЗНОЇ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ

   
В.П.Сергєєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2951

Анотація

Досліджено особливості іммобілізації срібла на поверхні текстильних матриць різної фізико-хімічної природи, які використовуються в медицині. Оптимальною матрицею для імобілізації наносрібла обрано активований вуглецевий волокнистий наноструктурний матеріал в порівнянні з вовною та нейлоном, що робить цей матеріал перспективним для медичного призначення.


АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ ВОЛОКНИСТИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ МАТЕРІАЛ , ВОВНА, ДЕСОРБЦІЯ, ІММОБІЛІЗАЦІЯ, НАНОСРІБЛО, НЕЙЛОН