ВПЛИВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНОВИХ КОМПОЗИТІВ IN SITU ІЗ СИЛІЦИДО-БОРИДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2980

Анотація

Досліджено ефективність застосування термомеханічної обробки для оптимізації механічних властивостей литих потрійних та багатокомпонентних доевтектичних сплавів електронно-променевої гарнісажної плавки на основі титану із силіцидо-боридним зміцненням. Всі досліджені сплави в литому стані мають низьку пластичність. Показано, що шляхом високотемпературної деформації, а саме куванням на повітрі зразків, нагрітих до 1050 °С, можна суттєво покращити властивості сплавів: пластичність трикомпонентних Ti–Si–B — в 4–6 разів (від 0,5 до 2–3%) і тріщиностійкість — в 3 рази (від 11 до 36 МПа • м0,5); пластичність сплавів, легованих цирконієм, алюмінієм та оловом, — на порядок (до 0,2–0,3%), тріщиностійкість — майже вдвічі. Найвищу жароміцність при тріщиностійкості 26 МПа • м0,5 має сплав Ti80Zr1,2Al5,5Sn2,1Si8,7B2,5: 1038, 887 та 572 МПа при 600, 700 і 800 °С відповідно.


ДЕФОРМАЦІЯ, ЖАРОМІЦНІСТЬ, СИЛІЦИДО-БОРИДНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ