Морфологічні характеристики контактів між волокнами, що отримуються при моделюванні їх ущільнення у пластичному стані з урахуванням тертя

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/304

Анотація

Розглядається процес росту контактів у процесах ізостатичного і одноосного пресування пучка односпрямованих волокон у пластичному стані в діапазоні щільності 0,907… 1,0. Моделювання виконано за допомогою метода скінчених елементів (МСЕ). Розв"язували пружно-пластичну задачу плоскої деформації гексагонально спакованих волокон при різних умовах у контактах: відсутність тертя, коефіцієнт тертя рівний 0,5 і схоплення точок поверхонь при виникненні контакту. Для гексагональної упаковки волокон по-різному орієнтованих відносно напряму пресування показані особливості зміни тиску пресування, бокового тиску та іх відношення. Отримані проекції розмірів контактів на напрям і площину пресування і їх відношення для розглянутого діапазону щільностей.