Конференції

ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Co-Ni-Zr В ОБЛСТІ Zr-ZrCo-ZrNi
І. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ПРИ СУБСОЛІДУСНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, ПРИ 900 ТА 800 oС

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
afomichov1954@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3133

Анотація

Методами фізико-хімічного аналізу вперше досліджено фазові рівноваги в системі Zr–ZrCo–ZrNi при субсолідусній температурі та температурах 900 та 800 ºС і побудовані проєкція поверхні солідуса та ізотермічні перерізи системи при 900 та 800 ºС. Ізоморфні сполуки Zr2Co та Zr2Ni з тетрагональною кристалічною структурою типу AlCu2 (θ) утворюють неперервні ряди твердих розчинів, що ділять систему Zr–ZrCo–ZrNi на дві підсистеми: Zr–Zr2Co–Zr2Ni та ZrCo–ZrNi–Zr2Ni–Zr2Co. Показано, що рівноваги на поверхні солідуса системи Zr–Zr2Co–ZrCo–Zr2Ni та при 900 °С різняться суттєво. Це пов’язано з тим, що у подвійній системі Zr–Co утворюється η-фаза на основі сполуки Zr3Co за перитектоїдною реакцією áβ-Zrñ + áZr2Coñ → η при температурі 980 ºС, близькій до температури кристалізації евтектики L ↔ θ + β (986 ºС). При 900 та 800 ºС η-фаза розчиняє до 14,5% Ni. На поверхні солідуса потрійної системи Zr2Co–Zr2Ni–ZrCo–ZrNi існує трифазна рівновага θ-фази з фазами квазібінарного перерізу ZrCo(δ) та ZrNi(δ2), δ + δ2 + θ. Площина цього конодного трикутника значно розширюється при 900 і 800 ºС через зміну розчинності нікелю в кубічній типу CsCl фазі на основі ZrCo. При кімнатній температурі усі сплави підсистеми ZrCo–ZrNi–Zr2Ni–Zr2Co мають бути трифазними d + d2 + q. Поверхня солідуса системи Zr–ZrCo–ZrNi сформована поверхнями, які відповідають областям гомогенності δ-, d2-, q- та β-фаз, площиною конодного трикутника q + d + d2 та лінійчастими поверхнями, що обмежують двофазні об’єми q + d2, q + d та θ + β зверху. При 900  та 800 ºС у системі спостерігали дві трифазні рівноваги: η + θ + β та δ + δ2 + θ.


ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КОБАЛЬТ, НІКЕЛЬ, ПЕРИТЕКТОЇДНА РЕАКЦІЯ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, ЦИРКОНІЙ