Конференції

Аналіз параметрів зміцнення молібдену, випробуваного при різних температурах

  
В.І.Даниленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/319

Анотація

Проаналізовані криві деформаційного зміцнення молібдену в координатах dσ/dε - σ для широкого інтервалу температур 20-1000 оС. Показано що нормування швидкості зміцнення на модуль пружності і границя плинності і віднімання з величини деформуючої напруги границі плинності при заданій температурі дозволяє звести всі криві деформаційного зміцнення до єдиної залежності. Була проаналізована температурна залежність коефіцієнтів зміцнення.