Конференції

Порівняльне дослідження характеристик реальної структури нанокристалічного сфалеритного нітриду бору методами рентгенівської дифракції і електронної мікроскопії

 
О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/329

Анотація

Методами рентгенівської дифрактометрії і просвічувальної електронної мікроскопії досліджена структура сфалеритного нітриду бору, отриманого методом високотемпературного ударного стиснення. Показано, що отриманий в ударних хвилях сфалеритный BN має нанокристалічну будову і характеризується високим рівнем мікродеформацій. Побудовано розподіл кристалітів по розмірах, показано, що розподіл має два максимуми.


НАНОКРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, НІТРИД БОРУ, ПРОСВІЧУВАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКТОМЕТРІЯ