Конференції

Вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості ливарного сплаву системи Al-Mg-Si

Н.М.Мордовець,
 
Ю.В.Мільман,
 
Н.П.Коржова,
 
Т.Н.Легка,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/339

Анотація

Дослідження впливу швидкості охолодження на структуру та твердість нового ливарного евтектичного (α-Al+Mg2Si) сплаву потрійної системи Al-Mg-Si показало, що евтектична структура зберігається до швидкості охолодження 104 K/c. Перехід від лабораторних зливків вагою 200 г до промислових вагою 20 кг при відповідних умовах охолодження практично не впливає на рівень механічних властивостей


ЛИВАРНІ АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СИСТЕМА AL-MG-SI, ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ