Дослідження впливу температури на механічну поведінку квазікристалів системи Al-Cu-Fe методом індентування

Ю.В.Мільман,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/340

Анотація

Методом індентування в широкому інтервалі температур отримані криві деформації ікосаедричного квазікристалу системи Al-Cu-Fe. Розглянуто особливості фазового переходу при індентуванні і зміну довжини стадій деформаційного зміцнення і знеміцнення в залежності від температури випробування.