Конференції

Локальні коефіцієнти інтенсивності напружень для тріщин в матеріалі з паралельними каналами різного перетину

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/360

Анотація

Визначені локальні зміни коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) при розповсюдженні пласкої магістральної тріщини з прямолінійним фронтом перпендикулярно до системи паралельних порових каналів з перетинами у вигляді: кола, рівностороннього трикутника, трикутника з вогнутими сторонами постійної кривизни і зіркоподібної три-променевої тріщини. Показано, що для матеріалів з тріщиноподібними каналами у відсутності зовнішніх навантажень перпендикулярних напряму каналів локальні КІН на фронтах магістральної і канальних тріщин мають співставні значення.


ВЗАЄМОДІЯ ТРІЩИН, КАНАЛЬНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, МАГІСТРАЛЬНА ТРІЩИНА, ПОРОВИЙ КАНАЛ, ФОРМА ПЕРЕТИНУ КАНАЛУ