Конференції

Синтез і властивості порошків в системі ZrО2-СеО2-Y2О3

В.В.Цукренко,
  
О.В.Шевченко,
 
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/370

Анотація

Синтезовані нанокристалічні порошки складів (% (мол.)) 90ZrО2-8СеО2-2Y2О3 і 97ZrО2-3Y2О3 комбінованим методом спільного осадження і гидротермального розкладання. Визначені фазовий склад, пікнометрічеська щільність, питома поверхня і розмір первинних часток порошків на різних стадіях синтезу.