Конференції

Нелінійна динаміка реакційних процесів при однобічному нагріві порошкових гетерогенних систем різної физико-хімічної природи

 
В.В.Скороход,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/375

Анотація

Вивчена термокинетіка нерівноважних процесів в порошкових реагуючих системах на прикладі топохимічних реакцій розкладання, взаємодії молекулярного газу з металами і синтезу з"єднань.