Конференції

Електроактивні нанокомпозити на основі поліаніліну і титанату барію

 
А.Г.Жигоцький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/377

Анотація

Дослiджено вплив тиску пресування на електрофізичні характеристики нанокомпозитів поліанілін-ВаТiO3, cинтезованих in situ. Дослідження частотної залежності реактивного опору поліанілін-ВаТiO3 дозволило встановити вклад індукційної та ємностної складових реактивного опору в загальний опір в залежності від хімічного складу нанокомпозита.