Конференції

Пресування нанокомпозитів, що містять оксиди, на основі поліаніліна

 
А.Г.Жигоцкий,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/378

Анотація

Досліджені особливості пресування порошків нанокомпозитів, що містять оксиди, на основі поліаніліна. Встановлено, що поліанілін в композиційних матеріалах, отриманих окислювальною полімеризацією in situ, виконує роль пластифікатора. Показаний вплив попередньої грануляції при пресуванні композиційних порошків на основі поліаніліна.