Конференції

Дослідження пружності пористого титану акустичним неруйнівним методом

 
Г.А.Мешкова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/383

Анотація

Досліджено зразки порошкового титану пористістю 0,05-0,40, отримані холодним пресуванням і подальшим спіканням у вакуумі при температурах 573 і 773 К. Отримано експериментальні залежності швидкості поширення продовжньої акустичної хвилі і модуля хвилі стискування від пористості. Встановлена наявність анізотропії властивостей пружності залежно від напряму пресування зразків.