Конференції

Сипкість (текучість) порошку та її вимірювання. II. Експериментальне визначення сипкості однокомпонентних порошкових систем

К.К.Нгуен,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/402

Анотація

Визначено сипкість, відносну насипну густину, відносну густину утруски, середній розмір частинок, питому поверхню та фрикційний індекс 14 порошків алюмінію, заліза, силікобарію та феросиліцію різних гранулометричних складів. Встановлено, що для всіх досліджених порошків сипкість, визначена з використанням лійок з діаметрами отворів 2,5 та 5 мм, зменшується зі збільшенням розміру частинок. Не встановлено чіткої кореляції між фрикційним індексом та сипкістю, що ймовірно зумовлено різною густиною матеріалу частинок, а для порошків однакового складу - різним розміром частинок.