Динамічна пружність і здатність до демпфування спечених титанових пресовок

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/407

Анотація

Досліджено залежності модуля Юнга і декременту коливань порошкового титану, спеченого при температурах 773—1473 К, від пористості. Встановлено, що декремент коливань матеріалу з досконалими контактами між частинками має порядок цієї величини литого титану і не залежить від пористості. Джерелом збільшення дисипації енергії є недосконалі контакти. Видима залежність здатності до демпфування від пористості свідчить про зростання вмісту недосконалих контактів в неповністю спеченому титані при збільшенні його пористості.