Конференції

Можливість підвищення термостійкості шаруватої кераміки з кварцевою основою і двостороннім захисним покриттям з пентаоксида ніобію

Є.В.Войніч,
  
О.О.Фролов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/412

Анотація

Розглянута можливість підвищення термостійкості шаруватих керамічних матеріалів за рахунок організації макроструктури основного шару. При виготовленні зразків використовували результати математичного моделювання виникнення руйнівної напруги в шаруватому керамічному матеріалі. За допомогою установки для реєстрації акустичної емісії проведена порівняльна оцінка термостійкості зразків з різною макроструктурою основного шару.