Конференції

Змочування, контактна взаємодія та кінетика розтікання адгезійно-активних сплавів по поверхнях нітридоалюмінієвої кераміки

    
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/489

Анотація

Досліджено змочування, контактна взаємодія та кінетика “повільного” і “надшвидкого” розтікання адгезійно-активних розплавів Cu-Ag-Ti та Cu-Sn-Ti по поверхнях нітридоалюмінієвої кераміки та проведено порівняння отриманих даних, зокрема часу розтікання і ступеня змочування для розплавів з різним вмістом титану.


АДГЕЗІЙНО-АКТИВНИЙ СПЛАВ, ЗМОЧУВАННЯ, КІНЕТИКА РОЗТІКАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НІТРИДОАЛЮМІНІЄВА КЕРАМІКА, ПРОФІЛЬНА КІНОЗЙОМКА