Конференції

Металізація оксидної кераміки за допомогою інтерметаліда Al3Ti

 
В.Ю.Бойко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/499

Анотація

Для металізації випробуваний ZrO2- та Al2O3-кераміки інтерметалід Al3Ti. Для ZrO2-кераміки отримане покриття з високою адгезією до кераміки, яке витримує нагрівання на повітрі до 1000 °С на протязі 60 хв.


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ЗМОЧУВАННЯ, МЕТАЛІЗАЦІЯ