Моделювання залежності границі плинності від розміру зерна методом клітинних автоматів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/561

Анотація

Проведено моделювання еволюції пластичної деформації в полікристалі методом клітинних автоматів. Показано, що якщо пластична деформація зароджується в кожному зерні незалежно, то границя плинності обернено пропорційна розміру зерна, а в випадку, якщо деформація передається від зерна до зерна за механізмом естафети, то границя плинності обернено пропорційна кореню з розміра зерна, тобто спостерігається залежність Холла—Петча.


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, КЛІТИННІ АВТОМАТИ, РОЗМІР ЗЕРНА