Вплив дисперсного зміцнення на механічні властивості сплаву Zr—3,2% (ат.) Cr при 20—700 0С

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/573

Анотація

За допомогою фрактографічних досліджень аналізується накопичення руйнування в процесі випробування на розтяг чистого цирконію та дисперсно-зміцненого інтерметалідом хрому. Встановлено, що тверді частинки другої фази полегшують проходження динамічної рекристалізації, яка підвищує пластич¬ність сплаву. Незважаючи на значний SD-ефект, який свідчить про виникнення розривів по межах фаз, наявність частинок другої фази прискорює перехід від руйнування з’єднанням пор до витягування ”на ніж”.


ДЕФОРМАЦІЯ, ДИНАМІЧНА РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, РУЙНУВАННЯ