Конференції

Контактоутворення при імпульсному гарячому пресуванні в порошкових двокомпонентних системах Cu—Ni та Ag—Ni

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/591

Анотація

Запропоновано оригінальну методику визначення якості контакту гетерокомпонентних матеріалів, що заснована на аналізі законів розповсюдження тріщини, яка введена в межу розділу. Абсолютні значення тріщиностійкості є кількісним показником якості контакту, а напрямок розповсюдження тріщини виявляє найслабший структурний елемент в системі контакт—матриця. Проведені дослідження впливу температури імпульсного гарячого пресування на якість контакту в гетерокомпонентних композитах систем Cu—Nі та Ag—Ni показали, що в обох системах якість контакту суттєво підвищується із збільшенням температури. Якісний контакт в системі Cu—Ni утворюється при температурі 820оС, а в системі Ag—Ni — при 730оС. Повний текст


ІМПУЛЬСНЕ ПРЕСУВАННЯ, КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ