Конференції

Вплив попередньої обробки вихідного порошку алмазу в середовищі водню на твердість полікристалів на його основі

   
В.М.Верещака,
 
А.А.Бочечка
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/775

Анотація

Представлено результати дослідження мікроструктури та твердості двох груп монофазних полікристалів алмазу, одержаних при Р = 8 ГПа, Т = 1700—2100 0C, на основі порошків алмазу вихідної зернистості 1/0 и 20/14 мкм, що попередньо оброблені в середовищі водню. Пластична деформація зерен алмазу при спіканні здійснюється повними дислокаціями і множинним двійникуванням, а при Т >1700 0С проходить також ротаційна деформація. Для дрібнозернистих зразків твердість сягає 81 ГПа, для крупнозернистих — 94 ГПа. Повний текст


АЛМАЗ, ВОДЕНЬ, ДВІЙНИКУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ДИСЛОКАЦІЇ, ЗЕРНИСТІСТЬ, СПІКАННЯ