Моделювання структуроутворення в процесі спрямованої кристалізації LaB6—ZrB2

  
І.П.Мотієнко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/820

Анотація

На основі стандартної версії теорії фазових полів виконано комп’ютерне моделювання структуроутворення при спрямованій кристалізації борид-боридної кераміки LaB6—ZrB2. Моделювання відтворює головні властивості волок¬нистих евтектичних структур, що спостерігаються в експерименті, — просторову сегрегацію компонентів, формування колоній та характер залежності просторового параметра від швидкості спрямованої кристалізації.


ЕВТЕКТИЧНІ КОЛОНІЇ, СПРЯМОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ФАЗОВЕ ПОЛЕ