Контактне напруження в осередку деформації і середній тиск при асиметричній прокатці металевих порошків

 
Г.Я.Калуцький,
  
А.С.Колпаков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/831

Анотація

Досліджено контактну нормальну напругу в осередку деформування при асиметричній прокатці порошків заліза й електролітичного титану, а також алюмінієвих гранул на приводних валках різного діаметру, які обертаються з однаковою кутовою швидкістю. Співвідношення діаметрів валків складало 1,12-1,42. Встановлено значне зниження контактної нормальної напруги на обох валках порівняно з традиційною (симетричною) прокаткою. Показано більш значне зниження контактної нормальної напруги на валку більшого діаметра порівняно з валком меншого діаметра незалежно від матеріалу, який прокатують, та щільності прокату.


АСИМЕТРІЯ, КОНТАКТНА НОРМАЛЬНА НАПРУГА, ПОРОШОК, ПРОКАТКА