Конференції

Будова сплавів системи Rh—Sc—Ti по перетину 50% (ат.) Rh та в області складів близьких до нього

 
Ю.В.Кудрявцев,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/870

Анотація

Методами фізико-хімічного аналізу (металографія, рентгенографія, диференційний термічний аналіз та резистометрія) досліджено фазові рівноваги в системі Rh—Sc—Ti в області сплавів по розрізу та близьких до розрізу між еквіатомними фазами ScRh-TiRh. Показано, що розріз ScRh-TiRh є квазібінарним. Інтерметаліди ScRh та TiRh з однаковою кристалічною структурою утворюють при субсолідусній температурі неперервний ряд твердих розчинів з кубічною структурою типу CsCl. Заміщення титану скандієм призводить до стабілізації цієї високотемпературної фази в потрійних сплавах при кімнатній температурі. Мартенситне перетворення у сплавах на основі TiRh відбувається двостадійно зі зміною кристалічної структури фаз: кубічна (CsCl) —> тетрагональна (АuСu) —> моноклинна (TiNi)


КВАЗІБІНАРНИЙ РОЗРІЗ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, РОДІЙ, СКАНДІЙ, ТИТАН, ФАЗОВА РІВНОВАГА