Конференції

ЕНТАЛЬПІЯ SmAlO3 В ІНТЕРВАЛІ 472–2252 К

    
C.М.Кирієнко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/940

Анотація

Вперше методом калоріметрії змішування досліджено приріст ентальпії SmAlO3 в інтервалі 472–2252 К. Отримано температурні залежності основних термодинамічних функцій (ентальпїі, теплоємності, ентропії та приведеної енергії Гіббса). При 1055 та 2103 К виявлено аномалії термодинамічних характеристик SmAlO3, зумовлені фазовими переходами з ромбічної в тригональну та з тригональної в кубічну модифікації перовськіту, відповідно. Методом диференціального термічного аналізу досліджено фазовий перехід в SmAlO3 при 1055 К. Визначено ентальпії та ентропії фазових переходів.


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, САМАРІЙ АЛЮМІНАТ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА, ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД