Конференції

ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСЛЕННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ Zr–Ni В ЛУЖНОМУ ЕЛЕКТРОЛІТІ ПІСЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ АТОМАРНИМ ВОДНЕМ В УМОВАХ КАТОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

  
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/941

Анотація

Досліджено вплив обробки поверхні високоємнісних сорбентів водню — інтерметалідів системи Zr–Ni — атомарним воднем в умовах катодної поляризації на швидкість їхнього окиснення у 30%-ному розчині КОН. Показано, що за анодної поляризації поверхні ZrNi5, на відміну від Zr2Ni та ZrNi, пасивуюча плівка поблизу стаціонарного потенціалу відсутня. Встановлено, що в результаті обробки поверхні атомарним воднем за катодної поляризації швидкість анодного окиснення зростає у ряду Zr2Ni → ZrNi → ZrNi5.


ВИСОКОЄМНІСНІ СОРБЕНТИ ВОДНЮ ZR–NI, КАТОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ У 30%-НОМУ РОЗЧИНІ КОН, ШВИДКІСТЬ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ