ОСОБЛИВОСТI ВЗАЄМОДIЇ ПОРОШКIВ КАРБОНIЛЬНОГО ЗАЛIЗА РIЗНОЇ ДИСПЕРСНОСТI З БIОЛОГIЧНИМИ ТА НЕОРГАНIЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ

 
Ю.І.Найда,
 
І.В.Уварова,
 
А.Ю.Найда
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/975

Анотація

Досліджено інтенсивність розчинення порошків карбонільного заліза різної дисперсності (середній розмір частинок 1–3 мкм, 2–5 мкм та 25–50 мкм) у модельному розчині шлункового соку та плазмі крові для оцінки придатності порощків як харчових домішок. Порошки були розмелені у млині, розробленому та виготовленому в Інституті проблем матеріалознавства НАН України. Ефективність розмелу забезпечувалась за рахунок взаємодії частинок сипучих матеріалів між собою та з поверхнею робочої камери. Показано, що порошки заліза більш активно взаємодіють з біологічними середовищами завдяки присутності в них органічних кислот, які перетворюють залізо в гідрооксидну форму. Це сприяє подальшому зв"язуванню заліза білками плазми крові та пепсином шлункового соку з утворенням легкорозчинних комплексів. Інтенсивність розчинення порошків заліза в біологічних середовищах прямо залежить від їх дисперсності. Так, подрібнення порошку карбонільного заліза протягом 60 хв майже вдвічі збільшує активність його взаємодії з плазмою крові та модельним розчином шлункового соку, а отже, засвоєння організмом людини.


ВЗАЄМОДІЯ, КАРБОНІЛЬНЕ ЗАЛІЗО, ПЕПСИН, ПЛАЗМА КРОВІ, ПОРОШКИ