Конференції

ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОРОШКОВОГО ТИТАНУ ПРИ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМАХ ІМПУЛЬСНОЇ ГАРЯЧОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

      
О.М.Іванова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/982

Анотація

Досліджено вплив температури імпульсного гарячого пресування порошкового титану на комплекс механічних властивостей. Встановлено, що максимальні властивості має титан, спресований при 910 °С. Показано, що за цих умов пресування у матеріалі утворюється дрібнозерниста структура з розміром структурних елементів 2–5 мкм. Це дозволяє на 25% підвищити міцність матеріалу порівняно з титаном, отриманим за традиційною технологією.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ ПРИ РОЗТЯГУВАННІ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВИЙ ТИТАН, РОЗМІР ЗЕРНА