Конференції

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ α-Al2O3

 
О.В.Шевченко,
   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1334

Анотація

Вивчено можливості одержання нанокристалічного порошку α-Al2O3 при температурі нижче 900 °С. Показано, що α-Al2O3 утворюється після термічної обробки суміші нітрату алюмінію з мінералізатором при температурі 650 °С (час витримки - 6 год). Розмір первинних частинок α-Al2O3 склав 25–30 нм, питома поверхня - 15,2 м2/г. Отриманий порошок використано для створення “самоармованих” матеріалів у системі ZrO2–Y2O3–CeО2–Al2O3.


НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEО2–AL2O3, “САМОАРМОВАНИЙ” МАТЕРІАЛ