Конференції

Демидик Олександр Миколайович


Наукові інтереси

05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Публікації