Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ AL2O3-HfO2-Y2O3
IV. ПОЛIТЕРМIЧНI ПЕРЕРIЗИ ДIАГРАМИ СТАНУ

Лакиза С.М., Тищенко Я.С., Редько В.П., Лопато Л.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1536

З метою більш повного опису будови діаграми стану системи AL2O3-HfO2-Y2O3 в широкому інтервалі температур і концентрацій побудовано три політермічні перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Бісектриса кута Y2О3 розкриває будову діаграми стану системи AL2O3-HfO2-Y2O3 в області, багатій на Y2O3, а також механізм фазових перетворень X ⇆ Н ⇆ А ⇆ B твердих розчинів на основі Y2O3. Ізоконцентрата 10% (мол.) HfO2 (10H) показує будову діаграми стану потрійної системи в області, прилеглій до подвійної обмежуючої системи AL2O3–Y2O3. Бісектриса кута HfO2 розкриває будову діаграми стану системи в області, багатій на HfO2, а також механізм фазових перетворень F ⇆T ⇆ M твердих розчинів на основі HfO2.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТРІЮ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #03/04 , C.95-102


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн