Дослідження сорбційних властивостей активованих вуглеволокнистих матеріалів.
Ч. 2. Вплив окиснення на сорбцію металів

О.В.Щербицька,
 
В.М.Клевцов,
    
В.П.Сергєєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #2
http://www.materials.kiev.ua/article/2100

Анотація

Досліджено умови модифікаціїповерхні вуглецевоговолокнистого наноструктурного матеріалу АВВМ ( АУВМ «Днепр» - МН) окисленням розчином азотної кислоти. Одержано окислені вуглі, що мають підвищену обмінну ємність (від 4,1 до 6,95 мг-екв/г). Вивчено закономірність адсорбції іонів важких та токсичних металів вихідними та окисленими АВВМ. Встановлено, що сорбція металів неокисленими сорбентами визначається переважно пористою структурою останніх. АВВМ із сумарним об’ємом пор 0,98см3/г поглинає іонів Cs, Al, Cu та Pb на 10 - 30% більше за зразок із сумарним об’ємом пор 0,32см3 /г. Сорбція іонів металів окисленим зразком АВВМ більш ефективна у порівнянні з неокисленим, особливо при концентрації металів у розчині 10мг/л і становить 84,0%, 99,8%, 99,0% та 100% для Cs, Аl, Cu та Pb, відповідно, що пояснюється суттєвим значенням окисленої поверхні в процесах іонного обміну.