Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Дослідження сорбційних властивостей активованих вуглеволокнистих матеріалів.
Ч. 2. Вплив окиснення на сорбцію металів

Щербицька О.В., Клевцов В.М., Кліпов В.Д., Кононко І.В., Проценко Л.С., Сергєєв В.П.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2100

Досліджено умови модифікаціїповерхні вуглецевоговолокнистого наноструктурного матеріалу АВВМ ( АУВМ «Днепр» - МН) окисленням розчином азотної кислоти. Одержано окислені вуглі, що мають підвищену обмінну ємність (від 4,1 до 6,95 мг-екв/г). Вивчено закономірність адсорбції іонів важких та токсичних металів вихідними та окисленими АВВМ. Встановлено, що сорбція металів неокисленими сорбентами визначається переважно пористою структурою останніх. АВВМ із сумарним об’ємом пор 0,98см3/г поглинає іонів Cs, Al, Cu та Pb на 10 - 30% більше за зразок із сумарним об’ємом пор 0,32см3 /г. Сорбція іонів металів окисленим зразком АВВМ більш ефективна у порівнянні з неокисленим, особливо при концентрації металів у розчині 10мг/л і становить 84,0%, 99,8%, 99,0% та 100% для Cs, Аl, Cu та Pb, відповідно, що пояснюється суттєвим значенням окисленої поверхні в процесах іонного обміну.


Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009 , #2 , C.75-82


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн