Конференції

МЕХАНІЧНІ ТА ВТОМНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕФОРМОВАНИХ ПОРОШКОВИХ ТИТАНОВИХ СТРІЧОК, ОТРИМАНИХ АСИМЕТРИЧНОЮ ПРОКАТКОЮ

       

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2310

Анотація

Досліджено механічні властивості порошкових титанових стрічок, отриманих за технологією асиметричної прокатки. Встановлено, що використання асиметричної прокатки на стадії консолідації та при повторній ущільнюючій деформації дозволяє отримати стрічку, яка за своїми механічними властивостями краща, ніж стрічка, виготовлена за традиційною технологією. Поверхня руйнування титанової стрічки, отриманої симетричною прокаткою, має значний відсоток міжчасткового руйнування. Після асиметричної прокатки поверхня зламу повністю ямкова. Показано, що асиметрична прокатка покращує якість контакту між частинками і, як наслідок, підвищує характеристики пластичності і опору втомі.


АСИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ОПІР ВТОМІ, ПОРОШКОВІ ТИТАНОВІ СТРІЧКИ, СИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА