Конференції

Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3―TiO2―Y2O3

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2908

Анотація

Вперше побудовано проекцію поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3―TiO2―Y2O3 на площину концентраційного трикутника. На поверхні ліквідуса існує одинадцять полів первинної кристалізації фаз на основі TiO2, Н- і С-кристалічних модифікацій Y2O3 та фаз α-AT, β-AT, AL, YT2, F, Y3A5, YA та Y2A. Встановлено наявність шістьох чотирифазних нонваріантних евтектичних рівноваг, однієї чотирифазної нонваріантної рівноваги перехідного типу, а також п’ятьох трифазних нонваріантних евтектичних рівноваг за участю рідини. Максимальна температура на поверхні ліквідуса системи становить 2440 °С і відповідає точці плавлення Y2O3, мінімальна — 1550 °С і відповідає температурі плавлення потрійної евтектики Е6.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ТИТАНУ, КЕРАМІКА, ОКСИДИ АЛЮМІНІЮ ТА ІТРІЮ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ