Конференції

НАНОСТРУКТУРОВАНЕ ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО, МОДИФІКОВАНЕ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА, ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В.П.Сергєєв 1,
 
О.Б.Логінова 2,
 
Л.Д.Кістерська 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ, Україна
nata25lia@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3127

Анотація

Досліджено можливості створення нових аплікаційних матеріалів медичного призначення на основі активованого вуглецевого волокнистого наноструктурованого матеріалу з наночастинками срібла, іммобілізованими методом адсорбції з розчинів (АВВНМ–НЧAg). Вивчено стабільність утвореної композиційної системи, як сучасної аплікаційної лікарської форми, в фізіологічних розчинах. Запропоновано оптимальні режими активації карбонізованої тканини для отримання наноструктурованого вуглецевого волокна високої сорбційної ємності. Доведено, що розподіл наночастинок срібла за розмірами після ультразвукової обробки вихідного розчину срібла в гліцерині змінюється в бік суттєвого зменшення розмірів агломератів, які утворюються в розчині. Після обробки вуглецевого волокна наночастинками срібла вони рівномірно адсорбуються на поверхні вуглецевої матриці з утворенням агломератів срібла розмірами ~90–120 та 250–300 нм. Встановлено, що інтенсивність виділення срібла з поверхні композиційної системи АВВНМ–НЧAg залежить від об’ємної ємності вуглецевої матриці, вихідної концентрації срібла в розчині, яким було оброблено вуглецеве волокно, та хімічного складу біологічних середовищ: кількість виділеного срібла у воду в декілька разів більша, ніж у фізіологічні розчини. Визначено, що вихідна концентрація срібла 25 мг/л у суспензії гліцерину є найбільш оптимальною для створення стабільних композиційних систем АВВНМ–НЧAg. При цьому більш повільне виділення срібла з поверхні вуглецевих матриць у фізіологічні розчини різного сольового складу забезпечує пролонговану дію срібла у сучасних аплікаційних формах для медичного призначення. Композиційну систему АВВНМ–НЧAg з ємністю вуглецевої матриці 1,0 см3/г та вихідною концентрацією срібла в розчині 25 мг/л рекомендовано для подальшої розробки сучасних аплікаційних матеріалів.


АДСОРБЦІЙНА ІММОБІЛІЗАЦІЯ, АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ ВОЛОКНИСТИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ МАТЕРІАЛ , БІОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН, МЕТОД АДСОРБЦІЇ З РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА, РОЗПОДІЛ ЗА РОЗМІРОМ, СОРБЦІЙНА ЄМНІСТЬ