Конференції

Змочування у вакуумі та контактна взаємодія деяких металічних розплавів з оксидами індію та олова

 
Т.В.Сидоренко,
    
Т.Б.Коноваленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
superngrig@ukr.net
Usp. materialozn. 2021, 3:109-118
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.109

Анотація

Досліджено капілярні властивості у вакуумі оксидів індію та олова. Встановлено особливості їх змочування та міжфазової взаємодії під час контакту з чистими металами і деякими сплавами. Отримано часові та температурні залежності крайових кутів змочування. Показано, що для діоксиду олова вплив температури експерименту та часу витримки є більш суттєвим, ніж це спостерігалось для оксиду індію. Проаналізовано термодинамічний стан системи в процесі змочування. Вивчено мікроструктуру зони контакту кераміка —металічний розплав.


Завантажити повний текст

ДІОКСИД ОЛОВА, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ, НАПІВПРОВІДНИК, ОКСИД ІНДІЮ

Посилання

1. Григоренко М.Ф., Черніговцев Є.П. Властивості, структура, способи одержання матеріалів на основі оксиду індію та їх практичне застосування у технологіях напівпровідникової та електронної техніки (огляд). Адгезия расплавов и пайка материалов. 2019. Вып. 52. С. 45—61.

2. Сидоренко Т.В., Полуянська В.В. Діоксид олова: будова, властивості, застосування та перспективи подальшого дослідження його капілярних властивостей. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2015. Вып. 48. С. 15—48.

3. Денисова Л.Т., Биронт В.С., Денисов В.М. О катастрофическом окислении расплавов Ag––Sn. J. Siberian Federal University: Engineering and Technologies. 2009. Vol. 3. P. 283––293.

4. Ommer M., Klotz U.E., Fallheier I. Wetting phenomena in Ag—based contact materials. VI Internat. conf. High Temperature Capillarity, Athens. 2009. P. 158.

5. Сидоренко Т.В., Полуянська В.В., Найдіч Ю.В. Вплив парціального тиску кисню на процеси змочування та контактної взаємодії в системах, що містять металічні розплави та кераміку на основі діоксиду олова. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2018. Вып. 51. С. 3—13.

6. Durov O., Sydorenko T., Poluyanskaya V., Karpets M. Wetting, interfacial interactions, and vacuum metallization of SnO2 ceramics by liquid metals and alloys. J. Mater. Eng. Perform. 2020. Vol. 29 (8). P. 4922—4927.

7. Найдич Ю.В. Контактные явления в металлических расплавах. К.: Наук. думка, 1972. 196 c.

8. Naidich Yu.V. Progress in Surface Membrane Science. New York: Academic Press, Inc., 1981. Р. 353—484.

9. Найдич Ю.В., Сидоренко Т.В. Адгезия и контактное взаимодействие металлических расплавов с титанатом бария и другими перовскитными материалами. К.: Наук. думка, 2013. 156 с.

10. Найдич Ю.В., Сидоренко Т.В., Лупин Б.К. Смачивание диоксида олова расплавами серебро—медь в воздушной среде. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2015. Вып. 48. С. 11—14.

11. Гедакян Д.А., Григорян Л.Т., Костанян К.А., Мкртчян Л.А. Физика спекания легированной окиси олова. Стекло и керамика. 1976. № 12. С. 24––26.

12. Химическая энциклопедия: В 5 т. Т. 2. Москва: Большая советская энциклопедия, 1990. 671 с.

13. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд. Москва: Химия, 2000. 480 с.

14. Никольский Б.П. Справочник химика. 2-е изд. Москва–Ленинград: Химия, 1966. Т. 1. 1072 с.

15. Никольский Б.П. Справочник химика. 3-е изд. Ленинград: Химия, 1971. Т. 2. 1168 с.

16. Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. Москва: Мир, 1971. Т. 1. 561 с.

17. Ивановская М.И., Оводок Е.А. Изучение природы парамагнетизма в SnO2. Свиридовские чтения. Минск: БГУ, 2014. С. 65—88.

18. Денисов В.М., Антонова Л.Т., Ченцов В.П. Смачивание керамик на основе SnO2 некоторыми металлами. Расплавы. 2008. № 1. C. 3––7.

19. Електронний ресурс: http://www.crct.polymtl.ca/fact../documentation/SGnucl/O-Sn