Конференції

Поздовжні і поперечні пружні хвилі в матеріалах, що містять пори і площинні дефекти

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/358

Анотація

На основі моделі пружного деформування ізотропних матеріалів, що характеризуються різним опором при стисканні та розтягуванні, розглянуто задачу поширення поздовжніх і поперечних пружних хвиль в порошкових матеріалах, що містять дефекти типу щілин. Встановлено зв"язок швидкостей поширення пружних хвиль із вмістом дефектів та виглядом напружено-деформованого стану, в якому перебуває матеріал.


ДИЛАТАНСІЯ, ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, ПРУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПРУЖНІ ХВИЛІ