Конференції

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ А1203- Zr02- Yb203. I. IЗOТEPМIЧНI ПEPEPIЗИ ДIАГРАМИ СТАНУ ПРИ 1250 ТА 1650 °С

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/712

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи А1203- Zr02- Yb203 при 1250 та 1650 °С і встановлено фазові рівноваги при цих температурах. Потрійних сполук, а також помітних областей твердих розчинів на основі конпонентів чи подвійних сполук в системі не знайдено. Виявлено умовно квазібінарний переріз Yb3A5-F, який триангулює потрійну систему А1203- Zr02- Yb203.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТЕРБІЮ