Sections
Personal tools

Наші Координати: Київ-142, Україна, 03680, вул. Кржижановського 3 | тел: +380(44)424-01-02|факс:+380(44)424-21-31

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.


Наукові центри колективного користування приладами

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Центр колективного користування приладами (ЦККП) "TEM-SCAN" НАН України було створено в жовтні 2006 року на базі Лабораторії електронно-зондового мікроаналізу Інституту проблем матеріалознавства НАН України з метою найбільш раціонального використання наукових приладів імпортного виробництва фірми JEOL (Японія): JEM-2100F, JEM-100СХ II, Superprobe 733, JAMP-10S (2 прилади), T-20.


Віртуальна організація Українського національного гріда "Матеріалознавство перспективних матеріалів"

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" створено за ініциативою Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України для вирішення проблем розробки та впровадження новітніх перспективних матеріалів. Метою ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" є проведення ефективного обчислювального експерименту в умовах грід-середовища на макро-, мезо- та мікроструктурних рівнях для вирішення актуальних задач розробки науковою спільнотою матеріалознавців інститутів НАН України та університетів нових перспективних матеріалів (наноструктурні матеріали, високоентропійні багатокомпонентні сплави, керамо-керамічні композити і т.і.).
Цільова комплексна програма "Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях"

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Концепція і мета цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» на 2011-2015 рр.

Забезпечити подальший розвиток фундаментальних досліджень з трьох основних напрямів, а саме: отримання, зберігання і використання водню з метою створення нових високоефективних процесів, матеріалів та технологій для водневої енергетики.
Українська технологічна платформа "НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОБНИЦТВА"

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Громадська спілка «Українська технологічна платформа «Нові матеріали та перспективні технології їх виробництва» (далі УТП НМ) є всеукраїнською недержавною некомерційною професійною громадською організацією, яка об’єднує представників наукових установ, представників підприємств любої форми власності та представників фінансових установ, які працюють в галузі створення нових матеріалів та в розробці технологій їх отримання
Технічний комітет стандартизації "Порошкова металургія"

Onufrieva tower

З метою виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації у галузі порошкової металургії наказом Держстандарту України від 20.11.1992 р. № 116 та Академією наук України від 27.10.1992 р. № 281 був створений Технічний комітет стандартизації України “Порошкова металургія” (ТК 54). Діяльність технічного комітету стандартизації здійснюється згідно з Положенням про ТК 54, яке було затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.11.2007 р. № 310. ТК 54 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Держспоживстандарту України та Положенням про ТК.


Наукові розробки та вироби

Алмазно-твердосплавний макрокомпозитний високомодульний матеріал марка АВКМ

Алмазно-твердосплавний макрокомпозитний високомодульний матеріал марка АВКМ

Алмазно-твердосплавний макрокомпозитний високомодульний матеріал з механічними властивостями матриці такими ж, як у твердого сплаву (WC - 6 % Co), спеченого за стандартним режимом, і повним збереженням алмазів (відсутність графітизації алмаза і його розчинення в кобальті)
Річний план закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

"Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (січень-березень)"

"Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (лютий — грудень)"

"Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (квітень — грудень)"

"Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (червень — грудень)"


ЦКП 123 345 Українська технологічна платформа 123 678 Центр колективного користування приладами (ЦККП) Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн