НАНОКРИСТАЛIЧНI ПОРОШКИ СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО ДЛЯ МIКРОСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ КОМПОЗИТIВ НА ОСНОВI ZrO2

 
В.В.Цукренко,
 
М.С.Глабай,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2406

Анотація

Досліджено зміну фізико-хімічних властивостей нанокристалічних порошків системи ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–CoO, одержаних комбінованим методом гідротермального синтезу / механічного змішування. Встановлено, що в присутності сполук кобальту знижуються температури фазових перетворень твердого розчину на основі ZrO2. Порошки характеризуються підвищеною активністю до спікання. Для обробки результатів дослідження морфології порошків використано програму АМІС. Методом полум’яної атомно-абсорбційної спектрометрії визначено, що вірогідність вимивання кобальту з композитів системи ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–CoO не перевищує 0,2 мг/л. Одержані дані будуть використані для мікроструктурного проектування композитів синього кольору на основі ZrO2.


AL2O3, ZRO2, КОЛЬОРОВІ КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, СОAL2O3, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ