ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
I. ВПЛИВ УМОВ ПРОКАТКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ ПОРОШКОВИХ СТРІЧОК, ЗМІЦНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ SiC

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2527

Анотація

Досліджено вплив режимів деформування на механічні властивості металоматричних композитів з алюмінієвого порошку, який зміцнений наночастинками SiC. Деформування проводили з використанням схем симетричної та асиметричної прокатки при кімнатній температурі. Встановлено, що використання прокатки в якості додаткової деформаційної обробки покращує структуру композиту, подрібнюючи агломерати SiC; при цьому асиметрична прокатка є більш ефективним методом деформаційної обробки. Показано, що комплексний механізм зміцнення порошкової алюмінієвої стрічки дозволяє підвищити характеристики міцності більш ніж удвічі без зниження характеристик пружності та параметрів пластичності.


ЗМІЦНЕННЯ, МІЦНІСТЬ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, НАНОЧАСТИНКА, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРОШКОВИЙ КОМПОЗИТ