Косторнов Анатолій Григорович


Наукові інтереси

  • Розроблення теоретичних і технологічних основ створення пористих проникних матеріалів із заданим і керованим комплексом властивостей.
  • Анатолій Григорович одним з перших у СРСР розпочав дослідження у новій галузі матеріалознавства – волоконній металургії. З використанням реологічного підходу до дисперсних порошкових систем спільно з О. Райченком розробив теорію екструзії пластифікованих порошкових сумішей з великими ступенями обжимання і надалі застосував її до процесів отримання безперервних металевих, неметалевих і композиційних волокон.
  • Створення нового класу композиційних матеріалів для тривалої експлуатації у вузлах сухого тертя у високому вакуумі. За результатами досліджень у Лабораторії тестування технологій аерокосмічних і космічних матеріалів (м. Зайберсдорф, Австрія) ці матеріали перевершують за своїми властивостями матеріали того ж призначення, що використовуються в космічній техніці.
  • Анатолій Григорович автор 335 наукових праць, у тому числі 10 монографій, виданих в Україні, Росії, Індії та США. Остання ґрунтовна монографія «Матеріалознавство дисперсних і пористих металів і сплавів» у 2-х томах, що узагальнює результати багаторічних досліджень і розроблень у галузі створення матеріалів різного призначення, у 2005 р. відзначена премією Національної академії наук України ім. І.М. Францевича, яку присуджують за видатні наукові роботи у сфері фізичного матеріалознавства.
  • Практичні розробки А.Г. Косторнова підтверджені 70 авторськими свідоцтвами і патентами, у тому числі 2 міжнародними.
  • Під його керівництвом виконано і успішно захищено 20 кандидатських і докторських дисертацій.

Наукові відзнаки

  • Премія ім. І.М.Францевича НАНУ (2005).
  • Державна премія України в галузі науки і техніки (1995).
  • Заслужений діяч науки і техніки (1995).
  • Премія РМ СРСР (1987).

Біографія

Дата народження - 20. 11. 1937, м. Вєтка Гомел. обл., Бi­лорусь.
Закiнив Сталінський по­лiтехнічний iнститут (нині Донецьк, 1960).
Працював 1960–61 у Запорізькій фі­лії Інcтитуту автоматики;
1961–63 – на Київському заводі спецтехустаткуван­ня;
З 1963 – в Iнституті проблем ма­терiалознавства НАНУ (Київ): 1980–2001 – засновник і завідувач відділу проникних матеріалів, від 2001 – завідувач відділу триботехнічних і проникних матеріалів, водночас від 1993 – заступник директора, 1993–2008 – заступник академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАНУ.
1967 р. без відриву від виробництва Анатолій Григорович захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процесів виготовлення і властивостей волокон з металевих і неметалевих порошків і матеріалів на їхній основі».
У 1982 р. в Інституті тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова (Москва) А.Г. Косторнов захистив докторську дисертацію на спецтему.
У 1992 р. він був обраний членом-кореспондентом, а у 2003 — академіком НАН України.

Публікації