Конференції

Порошкова металургія

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України

Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал "Порошкова металургія" — один із найавторитетніших в Україні — має широку географію авторів та читачів. Опубліковані на сторінках журналу статті присвячені проблемам теорії та технології одержання порошків, обробці тиском пористих напівфабрикатів, одержанню та дослідженню властивостей матеріалів на основі порошків металів, тугоплавким сполукам та кераміки, основам теорії та технології нанесення покриттів, одержанню та вивченню властивостей волокнистих та високопористих дисперсно-зміцнених та армованих, функціонально-градієнтних та шаруватих матеріалів на порошковій основі, наноструктурним матеріалам; рівновагам у багатокомпонентних системах.

Заснований у січні 1961 р.

Редакція

Головний редактор:

Ю.М. СОЛОНІН, д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України, професор

Заст. головного редактора:

М.С. КОВАЛЬЧЕНКО, д-р техн. наук, професор

Відповідальний секретар редакції:

Т.А. МАЛИШЕВСЬКА

 

Члени редколегії:

Г.А. БАГЛЮК, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, професор; 

М.В. БУЛАНОВА, д-р хім. наук;

О.Д. ВАСИЛЬЄВ, д-р фіз.-мат. наук, професор; 

М.П. ГАДЗИРА, д-р техн. наук;

О.І. ГЕТЬМАН, д-р техн. наук; 

Ю.Г. ГОГОЦІ, д-р техн. наук, професор, директор Інституту наноматеріалів  Університету А.Дж. Дрекселя (Філадельфія, США);

О.В. ДУДНІК, д-р хім. наук; 

І.Ю. ЗАВАЛІЙ, д-р хім. наук, чл.-кор. НАН України, професор; 

О.Б. ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКИЙ, д-р техн. наук;

В.І. ІВАЩЕНКО, д-р фіз.-мат. наук, професор;

М.В. КАРПЕЦЬ, д-р фіз.-мат. наук, професор; 

В.П. КРАСОВСЬКИЙ, д-р хім. наук;

Л.М. КУЛІКОВ, д-р хім. наук; 

П.І. ЛОБОДА, д-р техн. наук, акад. НАН України, професор;

О.В. МАЗНА, канд. техн. наук;

Є.О. ОЛЕВСЬКИЙ, доктор, професор, Державний університет Сан-Дієго (Каліфорнія, США);

Г.С. ОЛЄЙНИК, д-р фіз.-мат. наук;

Ю.М. ПОДРЕЗОВ, д-р фіз.-мат. наук; 

А.В. РАГУЛЯ, д-р техн. наук, академік НАН України, професор; 

О.К. РАДЧЕНКО, д-р техн. наук;

М.С. СТОРОЖЕНКО, д-р техн. наук;  

М.А. ТУРЧАНІН, д-р хім. наук, професор;

О.П. УМАНСЬКИЙ, д-р техн. наук, професор; 

Д. УСКОКОВИЧ, доктор, професор, Президент Матеріалознавчого товариства Сербії;

Л.Р. ШАГІНЯН, д-р фіз.-мат. наук;

М.Б. ШТЕРН, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України; 

В.А. ЯРТИСЬ, д-р хім. наук, професор,  Інститут енергетичних технологій (м. Келлер, Норвегія)

Контакти

03142 Київ, вул. Омеляна Пріцака, З,

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича 

Національної академії наук України

(044) 205 79 43; publ@ipms.kiev.ua; publ510@ukr.net

Підписка

Передплатний індекс видання 70700.

 

Переведене видання

ISSN 1068-1302
Powder Metallurgy and Metal Ceramics is a translation of Poroshkovaya Metallurgiya. The translation is published under an agreement with the Ukrainian Republic Copyright Agency. KLUVER ACADEMIC/CONSULTANTS BUREAU POSTMASTER. Send address changes to Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 233 Spring Street, New York, NY 10013.
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1068-1302

Пам'ятка Автору

Статті, що подаються до редакції журналу “Порошкова металургія”, повинні відповідати наступним вимогам:

1.Матеріал статті повинен відповідати профілю журналу, висвітлюючи такі теми: теорія та технологія отримання порошків, фізика спікання, механіка компактування порошків, обробка тиском пористих напівфабрикатів, матеріали на основі порошків металів, тугоплавких сполук та кераміки, основи теорії та технології нанесення покриттів, гетерогенні рівноваги в багатокомпонентних системах, фізико-хімічні та структурні дослідження багатофазних матеріалів, волокнисті та високопористі дисперсно-зміцнені й армовані, функціонально-градієнтні й шаруваті матеріали на порошковій основі, наноструктурні матеріали.

2.Журнал друкує статті українською та англійською (для зарубіжних авторів) мовами.

3. Наукова стаття має бути структурованою і складатися із таких підрозділів: Дивись далі